User Tools

Site Tools


lithuanika

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
lithuanika [2022/06/28 10:51] gintautaslithuanika [2022/06/28 10:52] (current) gintautas
Line 3: Line 3:
 1985.05.24 (penktadienis) 1985.05.24 (penktadienis)
   * o Biržų restauracijos dirbtuvių VIA (vad. E.Gražys)   * o Biržų restauracijos dirbtuvių VIA (vad. E.Gražys)
-  * o Džiazo ansamblis vad. V.Čekasino o VIA "Metro" (Minskas)+  * o Džiazo ansamblis vad. V.Čekasino  
 +  * o VIA "Metro" (Minskas)
   * o VIA Leninakano politechnikos instituto   * o VIA Leninakano politechnikos instituto
  
lithuanika.txt · Last modified: 2022/06/28 10:52 by gintautas