User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
start [2010/06/14 02:12] aurelijusstart [2022/06/28 11:24] (current) – [Sveiki atvykę į Lietuvos roko istoriją] gintautas
Line 3: Line 3:
 ====== Sveiki atvykę į Lietuvos roko istoriją ====== ====== Sveiki atvykę į Lietuvos roko istoriją ======
  
-[[1961 1970 metai - 7 -as dešimtmetis]]+[[:1960_-_1969_metai_-_7_-as_desimtmetis|1960 - 1969 metai - 7 -as dešimtmetis]]
  
-[[1971 1980 metai - 8 -as dešimtmetis]]+[[:1970_-_1979_metai_-_8_-as_desimtmetis|1970 - 1979 metai - 8 -as dešimtmetis]]
  
-[[1980 - 1989 metai - 9 -as dešimtmetis]]+[[:1980_-_1989_metai_-_9_-as_desimtmetis|1980 - 1989 metai - 9 -as dešimtmetis]]
  
-[[1990 - 1999 metai - 10 -as dešimtmetis]]+[[:1990_-_1999_metai_-_10_-as_desimtmetis|1990 - 1999 metai - 10 -as dešimtmetis]]
  
-[[2000 - 2009 metai - 1 -as dešimtmetis]]+[[:2000_-_2009_metai_-_1_-as_desimtmetis|2000 - 2009 metai - 1 -as dešimtmetis]]
  
-[[Lietuviško roko asmenybės]]+[[:2010_-_2019_metai_-_2_-as_desimtmetis|2010 - 2019 metai - 2 -as dešimtmetis]]
  
-[[Lietuviško roko įvykiai, festivaliai]]+[[:lietuvisko_roko_asmenybes|Lietuviško roko asmenybės]]
  
-[[Dainuojamosios poezijos autoriai ir atlikėjai]]+[[:lietuvisko_roko_ivykiai_festivaliai|Lietuviško roko įvykiai, festivaliai]]
  
-[[Mūsų autorių straipsniai, interviu su roko grupėmis]]+[[:dainuojamosios_poezijos_autoriai_ir_atlikejai|Dainuojamosios poezijos autoriai ir atlikėjai]]
  
-[[Grupės apie kurias trūksta informacijos]]+[[:musu_autoriu_straipsniai_interviu_su_roko_grupemis|Mūsų autorių straipsniai, interviu su roko grupėmis]]
  
-Norėdami redaguoti puslapius privalote [[užsiregistruoti.]]+[[:grupes_apie_kurias_truksta_informacijos|Grupės apie kurias trūksta informacijos]]
  
 +[[http://bigbeat.lt/|Kauno bigbeatas]]
  
 +Norėdami redaguoti puslapius privalote [[:uzsiregistruoti|užsiregistruoti.]]
  
-<sub>[[http://www.impro.lt|© 2010 ImPro]]</sub>+<sub>[[http://www.impro.lt|© 2022 ImPro]]</sub>
  
  
start.1276470733.txt.gz · Last modified: 2010/06/13 00:00 (external edit)