User Tools

Site Tools


vienuoliai

Vienuoliai

Susikūrė 1965 m.

Gyvavo iki 1972 metų.

Istorija

Grupė “Vienuoliai” susikūrė 1965 m. Vilniaus m. A. Vienuolio mokykloje. Iš to ir kilo grupės pavadinimas. 1969 m. sėkmingai pasirodę Vilniaus saviveiklinių kolektyvų apžiūroje, “Vienuoliai” išvyko koncertuoti į Baku ir Krasnodaro universitetus. 1967 m. visi vaikinai, išskyrus Dobilą Pigagą, įstojo į Vilniaus Universiteto fizikos fakultetą ir tapo oficialiu VU studentų fizikų ansambliu bei grojo pirmojoje Fizikų dienos šventėje (FiDi). 1972 m. I – ajame saviveiklinių estradinių vokalinių – instrumentinių ansamblių festivalyje, skirtame Lietuvos Komjaunimo 50 – mečiui, “Vienuoliai” tapo diplomantais. Tais pačiais metais grupė koncertavo Talino Politechnikos universitete. Šio koncerto metu padarytas vienintelis grupės istorijoje garso įrašas, kuris, deja, iki mūsų dienų neišliko. 1972 m., baigę studijas fizikos fakultete ir užsiėmę moksline veikla, “Vienuoliai” iširo.

Nariai

Eugenijus Gaižauskas – solinė gitara;

Grigorijus Gordonas – ritminė gitara;

Gediminas Trinkūnas – bosinė gitara;

Dobilas Pigaga – mušamieji.

Kūriniai, diskografija

Nuorodos

Šaltinis - Rokas Radzevičius „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“

vienuoliai.txt · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)